ZAMYŠLENÍ NAD OBRAZEM

Někdy podpis autora na obraze v případě potřeby vpíšete do malby tak, aby ji nerušil, jako jsem to mapříklad učinil u tohoto díla: