Tento obraz sloužil jako pozadí při interview s autorem v rámci Mezinárodního uměl. festivalu Art Fest 2018: