(obraz s příběhem)

V červnu 2017 jsem se účastnil Mezinárodního festivalu Atelier ART Fest 2017 (Výstaviště, Průmyslový palác, Praha). Součástí presentace mých obrazů byla i akční malba několika obrazů před návštěvníky. Bylo pro mne ctí mít také možnost podílet se na tvorbě jednoho společného obrazu.  Udělal u něj závěrečný a dominantní vzor technikou dripping (stříknutí, vychrstnutí barvy), můj oblíbený český malíř, pan Aleš Lamr. Při této akci ale nastalo nechtěné postříkání obrazu, který visel vystavený poblíž. Jednalo se právě o tento obraz Z KOPCE . Tyto skvrny jsem z takto „poškozeného“ obrazu neodstranil, naopak jsem je záměrně ponechal jako zajímavost (přiložené foto – s malířem Alešem Lamrem u zmíněného právě dokončeného obrazu).