Osobně mám ve své nabídce už léta průběžně cca 100ks obrazů a ty se dle „přílivu“ namalovaných a „odlivu“ prodaných, točí stále dokola. Deposit mám jako umyvadlo plné vody, do něhož voda otevřeným kohoutkem přitéká a zase stejnou rychlostí odtéká – obsah se sice mění, ale hladina stále drží.

Jednou jsem při náročném vstupu do velké mezinárodní obchodní platformy s uměleckými díly musel obhájit obsažný dotazník. Přijetí autora garantovalo kupcům jeho „obchodovatelnost“, proto obsahoval i kolonku „počet již vytvořených děl“. Tehdy jsem napsal 600, dnes to už je přes dva tisíce…

Když mne popadne „múzosmršť“, rozmaluji naráz víc obrazů, třeba i pět až deset. Není ale čas je dotáhnout, protože to je už spíše jen estetická rutina. Důležitý je ten základ. Jednou jich bylo během dvou týdnů dokonce 17, tak jsem je seřadil a vyfotil…

Když mne popadne „múzosmršť“, rozmaluji naráz víc obrazů, třeba i pět až deset. Jednou jich bylo během dvou týdnů dokonce 17, tak jsem je seřadil a vyfotil…