Obraz POKORA u zákazníka v interiéru

Významový rozbor obrazu POKORA