Na ARTSTAQu jsou u presentujících umělců grafy jejich prodejnosti – jaký je o ně zájem zákazníků a obchodníků:

V ČEM JE ARTSTAQ VÝJIMEČNÝ oproti ostatním uměleckým obchodním aktivitám?

ARTSTAQ – nastavuje nový standard transparentnosti, bezpečí a jistoty na trhu s uměním. Používá převratnou technologii Veracity Protocol, která dokáže se 100% úspěšností rozeznat originál od falzu a to i na dálku (dá se takto použít v podstatě na každý umělecký i jiný produkt!).

Také sdružuje umělce a obchodníky z celého světa.

JAKO AUTOR SI TOHO CENÍM – PROČ?

Při vstupu procházíte přísným sítem. Pro ARTSTAQ pracuje 40 profesionálních uměleckých kritiků z celého světa, kteří vás „properou“. Musíte splnit ještě další požadavky (výstavy, skutečné prodeje děl, umělecká kritika…), aby jste potvrdili svou umělecko obchodní použitelnost (a mohli si založit portfolio umělce):

Startup Grind Prague hosts Jozef Barta (Former CEO, Bank):

Kvalitní technologie Veracity Protocol:

https://www.veracityprotocol.org/