Tento týden jsem posílal dvě zásilky obrazů. Jedna obsahovala 3 obrazy a putovala na výstavu, druhá 5 obrazů pro jednoho zákazníka. Balení trvalo skoro celý den a dalo docela zabrat. Ta zásilka s 5 obrazy vážila 25 kg, byla velikosti cca 1,5m x 2,5m. Když takovou těžkou a objemnou zásilku omotáváte folií, je to jako navštívit posilovnu. Udělal jsem to ale rád a věřte, že ne v první řadě kvůli financím, které jsme za ně dostal. Zákazníkem je totiž rodina se dvěma velkýma dětma, která miluje abstrakci a i tu mou. Představte si, že si ode mne během posledních let vzali již celkem 18 obrazů! Nejde tedy už o klasické zákazníky, jako spíše sběratele…

Přehlídka zmíněných 5 obrazů v prezentačních interiérech:

DOMÁCNOST ANEBO UŽ GALERIE?

Má díla visí v jejich domácnosti kde to jen jde. Jednou k nim přišla paní tchýně na návštěvu a zvolala: „Tady je to jak v nějaký galerii!“. Spokojeně odpověděli: „To je v pořádku, my to tak chceme!“. Oni tedy vlastně bydlí v galerii. Takže když k nim kdokoli přijde, je zároveň v galerii na stálé výstavě. Správně bych měl jejich domácnost zahrnout do svého portfolia mezi regulérní výstavy. Několik zákazníků má mých obrazů v průměru kolem 10, ale tato rodina s jejich počtem jednoznačně vede…

ARTPŘÁTELSTVÍ

Časem, mezi vámi a takto vážnými a nadšenými zájemci, vznikne chtě nechtě i určité přátelské pouto, což v tomto případě tak je. Včera jsem například dostal od hlavy té rodiny nejeden krásný email (jak doma postupně díla rozbalovali), což bylo milé. Jsou z Moravy a ještě jsme se nikdy nesetkali. Až nastane vhodná konstalace, rád to napravím…

POUČENÍ

Podobné zkušenosti mne vedou k osobní pokoře a vděčnosti, že mohu mít tu čest svoji výtvarnou prací těšit ty, co o ní stojí a líbí se jim. Neberu to jako samozřejmost a děkuji Bohu za to, že do mne vložil „něco“, díky čemuž mohu tvořit. Děkuji ale i těmto umění milujícím lidem, protože bez nich by má výtvarná práce vlastně nedávala smysl. Ten hezky vyjádřila v jednom z dřívějších emailů již zmíněná hlava té rodiny takto:

„Máme z nového přírůstku velikánskou radost, chodíme se na něj pořád dívat. Je nádherný. Jsme nadšení. Přejeme Vám mistře hodně tvůrčí invence. O umění se zajímáme již od mládí. Z Vašich děl jsme však absolutně okouzleni. Čeho si ale nejvíce cením, je zejména zvláštní, pozitivní energie, která z obrazů vyzařuje. Ty obrazy hladí po duši. Jsem vždycky rád, když někdo dělá svoji práci s radostí, s fortelem, zkrátka dobře. A Vy to, pane Lípo, dobře děláte. Těšíte lidi…“